Γενικοί καθαρισμοί

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπηρεσίες όπως οι γενικοί καθαρισμοί. Το προσωπικό μας χρησιμοποιεί βιολογικές μεθόδους καθαρισμού, σε:

  • πλοία
  • νοσοκομεία
  • εργοστάσια
  • ξενοδοχεία

Στόχος μας είναι η προστασία του υπεδάφους και του περιβάλλοντος.